Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1664 2c7a 420
Reposted fromSaturnine Saturnine viainsanedreamer insanedreamer
tadashi
1761 82cf 420
Reposted fromnyaako nyaako viablaxkseoul blaxkseoul
tadashi
2677 fd78 420
Dom Tęsknot, Piotr Adamczyk
Reposted fromcasanovared casanovared viablaxkseoul blaxkseoul
7547 31b8 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
Chciałabym Cię jutro zobaczyć. Nawet jeśli trwałoby to tylko sekundę.
— (via dancing-with-butterfly)
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viaaisolro aisolro
tadashi
9938 19c3 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viaaisolro aisolro
tadashi
Gdy wreszcie zasypiali, nie pragnął niczego więcej, jak tylko spędzić jeszcze dziesięć  tysięcy wieczorów w  taki sposób jak ten ...
— Nicholas Sparks "Od Pierwszego Wejrzenia"
Reposted fromwpuscmnie wpuscmnie viaaisolro aisolro
tadashi
3416 3b6d 420
Reposted fromnyaako nyaako
tadashi
codziennie zasypiam z Tobą, mimo że nie ma Cię obok mnie.
tadashi
4854 e05f 420
Reposted frommissmaya missmaya
tadashi
5648 3b25 420
Reposted fromHotcool Hotcool
tadashi
9686 8ac0 420
so
tadashi
 Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie. 

— Witkacy
tadashi
0946 60c3 420
Reposted frompalegirls palegirls viainsanedreamer insanedreamer
tadashi
Nie jestem niczyim światem, oczkiem w głowie, całym życiem.
Bywam dodatkiem. Nic nie znaczącym. Na nudę. Na chwilę.
— dodatek
Reposted fromdepresja depresja viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
tadashi
2340 ae60 420
tadashi
7779 f593 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
tadashi
tadashi
Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych
— Piotr Adamczyk
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasamozatrucie samozatrucie
1647 3458 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl